ČSOB zimná séria 2021/2022 – popis trate pre virtuálne preteky – Mikulášska séria

Aj keď sa prvý diel ČSOB zimnej série 2021/ 2022 presunul kompletne do virtuálnej podoby, rozhodli sme sa umožniť vám odbehnúť si trasy, ktoré boli plánované na sobotné preteky. Obe trasy (5 km aj 10 km) budú na každom kilometri označené modrou tabuľkou s označením kilometra a s logom Bratislava Marathon. 5 Km ŠTART (NÁMESTIE […]

09. decembra 2021

img

Aj keď sa prvý diel ČSOB zimnej série 2021/ 2022 presunul kompletne do virtuálnej podoby, rozhodli sme sa umožniť vám odbehnúť si trasy, ktoré boli plánované na sobotné preteky. Obe trasy (5 km aj 10 km) budú na každom kilometri označené modrou tabuľkou s označením kilometra a s logom Bratislava Marathon.

5 Km

ŠTART (NÁMESTIE M.R. ŠTEFÁNIKA, EUROVEA): Štart je na Námestí M.R.Štefánika pred McDonald – vybiehate smerom k soche M.R.Štefánika – po promenáde smer Starý most – podbiehate Starý most a pokračujete cez parkovisko (osobný prístav) po promenáde/chodníku cez Gondovu ulicu a cez chodník na Šafárikovom námestí vybiehate na lávku Starého mosta v smere do Petržalky. V Petržalke zbiehate po cyklochodníku okolo Mýtneho domčeka na križovatku Viedenskej cesty a Krasovského – pokračujete po cyklochodníku na Viedenskej ceste smerom k Mostu SNP. Pred reštauráciou „Au cafe“ odbočíte prudko doprava smerom k Dunaju – prebiehate cez Tyršovo nábrežie – povedľa „Divadla Aréna“ – popod Starý most – až na križovatku na hrádzi Klokočova/Kočánkova – pokračujete po hrádzi smerom k Mostu Apollo – kde sa otočíte ešte pred samotným mostom pri značke (otočka) – bežíte späť po hrádzi smerom na Starý most – vybehnete na Starý most. Po lávke Starého mosta prebehnete na mestskú stranu – po chodníku na Pribinovej  ulici povedľa ministerstva sa dostanete až na začiatok Eurovea – kde odbočíte doprava a popri reštaurácii Kolkovňa sa vraciate chodníkom promenády na Námestie M.R.Štefánika do CIEĽA (NÁMESTIE M.R. ŠTEFÁNIKA, EUROVEA).

10 Km 

ŠTART (NÁMESTIE M.R. ŠTEFÁNIKA, EUROVEA): Štart je na Námestí M.R.Štefánika pred McDonald – vybiehate smerom k soche M.R.Štefánika – po promenáde smer Starý most – podbiehate Starý most a pokračujete cez parkovisko (osobný prístav) po promenáde/chodníku cez Fajnorovo nábrežie, Rázusovo nábrežie a Dvořákovo nábrežie až na lávku Mosta Lafranconi. Po prebehnutí mosta pokračujete petržalskou stranou hrádze smerom k Inchebe – ďalej po Viedenskej ceste (cyklochodník) – za Mostom SNP za reštauráciou „Au Cafe“ odbočíte prudko doľava smerom k Dunaju – prebiehate cez Tyršovo nábrežie – povedľa „Divadla Aréna“ – popod Starý most – až na križovatku na hrádzi Klokočova/Kočánkova – pokračujete po hrádzi smerom k Mostu Apollo – kde sa otočíte ešte pred samotným mostom pri značke (otočka) – bežíte späť po hrádzi smerom na Starý most – vybehnete na Starý most. Po lávke Starého mosta prebehnete na mestskú stranu – po chodníku na Pribinovej  ulici povedľa ministerstva sa dostanete až na začiatok Eurovea – kde odbočíte doprava a popri reštaurácii Kolkovňa sa vraciate chodníkom promenády na Námestie M.R.Štefánika do CIEĽA (NÁMESTIE M.R. ŠTEFÁNIKA, EUROVEA).