DOPRAVNÉ INFORMÁCIE A OBMEDZENIA V SÚVISLOSTI S ORGANIZÁCIOU ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2023

INFORMÁCIA O PARKOVANÍ A VJAZDE/VÝJAZDE DO/Z EUROVEA A JEJ OKOLIA V SOBOTU (01.04.2023) A V NEDEĽU (02.04.2023) POČAS 18. ROČNÍKA ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2023 Parkovanie : V prípade, ak budú vnútorné parkovacie miesta naplnené, bude vjazd do garáží priebežne zatváraný a otváraný usporiadateľskom službou. Ak sa rozhodnete prísť do Eurovea autom, vzhľadom na výrazne obmedzenú kapacitu parkovacích miest priamo v Eurovea vám […]

21. marca 2023

img

INFORMÁCIA O PARKOVANÍ A VJAZDE/VÝJAZDE DO/Z EUROVEA A JEJ OKOLIA V SOBOTU (01.04.2023) A V NEDEĽU (02.04.2023) POČAS 18. ROČNÍKA ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2023

Parkovanie :

  1. Na vjazd/výjazd do/z Eurovea použite vjazd/výjazd „Centrum“ – bude počas oboch dní bez výraznejších obmedzení a to aj počas priebehu bežeckej časti podujatia a jeho jednotlivých disciplín (v nedeľu je však potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami v okolí Eurovea, cca do 12:00 h.)
  2. Príjazd do Eurovea
  • pri príjazde od Šafárikovho námestia – odbočte doprava oproti budove divadla Mala scéna – za zastávkou MHD (príjazd na Pribinovu ulicu poza „Umelku“ bude uzavretý).
  • pri príjazde z Dostojevského radu alebo Karadžičovej ulice – odbočte za budovou Allianz – doľava na svetelnej križovatke.

V prípade, ak budú vnútorné parkovacie miesta naplnené, bude vjazd do garáží priebežne zatváraný a otváraný usporiadateľskom službou. Ak sa rozhodnete prísť do Eurovea autom, vzhľadom na výrazne obmedzenú kapacitu parkovacích miest priamo v Eurovea vám odporúčame využiť naplno kapacitu vašich motorových vozidiel. V okolí Eurovea sa nachádza viacero zastávok mestskej hromadnej dopravy, ktorú odporúčame využiť hlavne bratislavským účastníkom.

Využite prosím aj parkovacie plochy v okolí Eurovea, napríklad:

  • v Starom meste v okolí Grosslingovej ulice (200-300m),
  • v okolí Twin city a Sky park (300m),
  • pri Šafárikovom námestí na Gondovej ulici (400m),
  • v osobnom prístave na Vajanského nábreží (500m)
  • alebo na Tyršovom nábreží (700m).

Dôležité upozornenie :

Vjazd do garáží bude otvorený aj počas priebehu športovej časti podujatia. Pri štarte jednotlivých behov v sobotu 01.04.2023 bude krátkodobo pozastavený vjazd o 14:00 a 16:00, obmedzenie bude len niekoľko minút počas prebehu pelotónu bežcov po štarte. Pri vjazde do garáži znížte rýchlosť, zvýšte maximálne opatrnosť a rešpektujte pokyny príslušníkov polície a usporiadateľskej služby. Ďakujeme.

Peší prístup do Eurovea bude počas oboch dní bez akýchkoľvek obmedzení. Rešpektujte prosím pokyny mestskej polície a usporiadateľov počas organizácie a priebehu jednotlivých disciplín podujatia, hlavne na miestach kde dochádza ku križovaniu pelotónu bežcov.

V nedeľu odporúčame všetkým účastníkom a divákom, ktorí plánujú prísť do Eurovea autom, aby tak urobili do 07:45 h !!!, po tomto čase už bude doprava v okolí Eurovea postupne obmedzovaná a regulovaná príslušníkmi mestskej a dopravnej polície.

V čase od 08:45 h. do 14:00 h. bude doprava po trase behu priebežne uzatváraná príslušníkmi dopravnej polície v závislosti od prebehu účastníkov bežeckých disciplín. Dopravné obmedzenia budú na väčšine trate dočasného charakteru a budú trvať len nevyhnutný čas, sú však potrebné vzhľadom na očakávaný počet 6.000 účastníkov behu a zabezpečenie ich bezpečnosti. Po 11:45 budú obmedzenia po trase pretekov postupne uvoľňované a doprava bude obmedzená len na nábreží v úseku od Šafárikovho námestia po Most Lanfranconi (približne do 13:20 hod).

V sobotu (01.04.2023) po 18:00 hod a v nedeľu (02.04.2023) po 16:00 hod – bude režim bez obmedzení.

Presný rozpis náhradných liniek MHD a úpravy jazdného grafikonu MHD nájdete na stránke Dopravného podniku Bratislava www.dpb.sk, ako aj na stránke podujatia.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a porozumenie a veríme, že sa do podujatia zapojíte alebo podporíte našich športovcov.