Mapa areálu

Mapy hlavných disciplín a zobrazenie miesta zázemia s vyznačením trasy detských behov (otočky pre disciplíny na 300 m, 600 m a 800 m).

map
map
map