štartovné

ČSOB zimná séria / Štartovné

10 km

Propozície

do 13.02.2022/ účastníckeho limitu

14 €

5 km

Propozície

do 13.02.2022/ účastníckeho limitu

14 €

Detské behy

Propozície

do 13.02.2022/ účastníckeho limitu

5 €