štartovné

ČSOB zimná séria / Štartovné

10 km

Propozície

do 05.02.2023 / účastníckeho limitu

15 €

5 km

Propozície

do 05.02.2023 / účastníckeho limitu

15 €

TURBO TV Detské behy

Propozície

do 05.02.2023 / účastníckeho limitu

5 €