štartovné

ČSOB zimná séria / Štartovné

10 km

Propozície

do 25.02.2024 / účastníckeho limitu

17 €

5 km

Propozície

do 25.02.2024 / účastníckeho limitu

17 €

TURBO TV Detské behy

Propozície

do 25.02.2024 / účastníckeho limitu

5 €