Propozície

Profesia Run / Propozície

Hlavný organizátor

BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori

BE COOL Bory, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z.

1

Propozície - virtuálne preteky