Propozície

Telekom Night Run / Propozície

Hlavný organizátor

BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj, BE COOL Bory, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z.

Miesto konania

Bratislava, Slovenská republika

1

PROPOZÍCIE 14. ROČNÍK TELEKOM NIGHT RUN