Night Run Zakopane – zmena termínu podujatia

English version is below ZMENA TERMÍNU KONANIA NOČNÉHO BEHU V ZAKOPANOM Milí športoví priatelia,  okrem série 3 tradičných nočných behov na Slovensku (Štrbské Pleso, Donovaly, Bratislava), pripravujeme tento rok premiérovo aj nočný beh na opačnej strane Vysokých Tatier, v poľskom Zakopanom.  Pôvodný plánovaný termín bol 18.05.2024, ale k dotiahnutiu všetkých potrebných detailov podujatia potrebujeme ešte […]

09. mája 2024

img

English version is below

ZMENA TERMÍNU KONANIA NOČNÉHO BEHU V ZAKOPANOM

Milí športoví priatelia, 

okrem série 3 tradičných nočných behov na Slovensku (Štrbské Pleso, Donovaly, Bratislava), pripravujeme tento rok premiérovo aj nočný beh na opačnej strane Vysokých Tatier, v poľskom Zakopanom

Pôvodný plánovaný termín bol 18.05.2024, ale k dotiahnutiu všetkých potrebných detailov podujatia potrebujeme ešte pár týždňov, preto sme sa po porade so samosprávou mesta Zakopane dohodli na posunutí termínu konania podujatia na sobotu 22.06.2024

Veríme, že zmena termínu priláka na štart ešte ďalšie stovky bežcov a súčasne sa ospravedlňujeme všetkým tým, ktorí už sú prihlásení a zmena im spôsobí komplikácie. Všetkým bežcom, ktorí sa už prihlásili, ponúkame ako prejav poďakovania za dôveru súčasne možnosť bezplatne sa prihlásiť na nočný beh vo Vysokých Tatrách – ČSOB Night Run Štrbské Pleso (01.06.2024) – „Free kód“ je potrebné si vyžiadať na oliver@becool.sk, je prenosný.

Aktuálna situácia ohľadom prihlasovania na podujatie je tým pádom nasledovná:

  1. prihlásení pretekári, ktorí majú záujem štartovať aj v novom termíne 22.06.2024 – nemusia nič ďalej robiť, registrácia im platí,
  2. pretekári, ktorým nový termín nevyhovuje, môžu požiadať o vrátenie štartovného. V takom prípade je potrebné napísať na oliver@becool.sk a postupne všetko sprocesujeme,
  3. registrácia bude opäť otvorená v priebehu piatku (10.05.2024), t.j. hneď potom, ako písomne informujeme všetkých prihlásených účastníkov a odprezentujeme dôvody zmeny aj na sociálnych sieťach.

Veľmi sa tešíme na spoločné stretnutie v nádhernej lokalite mesta Zakopane, prebehnutie cez centrum mesta, popod legendárne skokanské mostíky, popri pešej zóne a mestskom parku, bude pre všetkých určite veľkým zážitkom.

Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým táto zmena spôsobí problémy, ale je naším cieľom pripraviť ozaj kvalitné podujatie po športovej aj organizačnej stránke, ktoré založí tradíciu nočného behu v Zakopanom a vytvorí tak priestor pre ešte bližšiu športovú spoluprácu a prepojenie slovenskej a poľskej časti Vysokých Tatier. Aj preto sme si pre všetkých, ktorí sa zúčastnia oboch pretekov pripravili nádhernú medailu, ktorú odprezentujeme aj priamo počas nočného behu na Štrbskom Plese, kde predstavíme aj všetky ďalšie novinky z prípravy podujatia. Pripravili sme si pre vás ešte viacero noviniek, ktoré postupne odprezentujeme. 

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vás!

Bratislava Marathon Team

English version:

CHANGE OF DATE FOR THE NIGHT RUN IN ZAKOPANE

Dear sports friends,

In addition to the series of 3 traditional night runs in Slovakia (Štrbské Pleso, Donovaly, Bratislava), this year we are premiering a night run on the opposite side of the High Tatras, in polish city Zakopane.

The originally planned date was 18.05.2024, but to finalize all necessary event details, we need a few more weeks. Therefore, after consulting with the Zakopane city council, we have agreed to reschedule the event to Saturday, 22.06.2024.

We believe that the change of date will attract even more runners to the start line, and at the same time, we apologize to all those who are already registered and for whom the change may cause complications. As a token of gratitude for their trust, we offer all registered runners the opportunity to participate for free in the Night Run in the High Tatras – ČSOB Night Run Štrbské Pleso (01.06.2024) – the „Free code“ needs to be requested at oliver@becool.sk, and it is transferable.

The current situation regarding registration for the event is as follows:

  1. Registered runners who are interested in participating in the new date, 22.06.2024, do not need to take any further action; their registration remains valid.
  2. Runners for whom the new date is not suitable may request a refund of their registration fee by contacting oliver@becool.sk, and we will process everything gradually.
  3. Registration will be reopened during Friday (10.05.2024), immediately after we inform all registered participants via email and present the reasons for the change on social media platforms.

We are looking forward to meeting you all in the beautiful location of Zakopane, where the route will take you through the city center, under the legendary ski jumps, along the pedestrian zone and city park, which will undoubtedly be a great experience for everyone.

We apologize to those who are inconvenienced by this change, but our goal is to prepare a truly high-quality event both in terms of sports and organization, which will establish the tradition of night running in Zakopane and create space for even closer sports cooperation and connection between the Slovak and Polish parts of the High Tatras. That’s why we have prepared a beautiful medal for all participants of both races, which we will also present during the Night Run at Štrbské Pleso, where we will also introduce all the other news regarding event preparation. We have prepared several more novelties for you, which we will gradually present.

Thank you for your support, and we look forward to seeing you.

Bratislava Marathon Team