ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE – MDŽ EDÍCIA

For english, see below. Milí bežeckí priatelia, už túto sobotu, 9. marca sa rozhodne o víťazoch ČSOB zimnej série 2024! Posledný diel série je venovaný Medzinárodnému dňu žien. Preto sme pre krajšiu časť štartového poľa (bez urážky, milí páni 😉) pripravili v cieli malé prekvapenie. Podľa aktuálnej predpovede nás čaká ideálne počasie na behanie a malo by vykuknúť […]

05. marca 2024

img

For english, see below.

Milí bežeckí priatelia, už túto sobotu, 9. marca sa rozhodne o víťazoch ČSOB zimnej série 2024! Posledný diel série je venovaný Medzinárodnému dňu žien. Preto sme pre krajšiu časť štartového poľa (bez urážky, milí páni 😉) pripravili v cieli malé prekvapenie.

Podľa aktuálnej predpovede nás čaká ideálne počasie na behanie a malo by vykuknúť aj slniečko. Pripravte sa na rôzne alternatívy a pribaľte si vhodný bežecký outfit. Čakajú vás aj výbehy na mosty, ktoré vás zahrejú.

Aj tentokrát sa môžete tešiť na tombolu so skvelými cenami od partnerov podujatia. Výhercov budeme žrebovať po vyhlásení výsledkov 5 km a 10 km disciplíny. Počkajte preto až do konca 😊

Tešíme sa na vás!

Organizačné informácie k sobotňajšiemu podujatiu:

➡️ Miesto konania pretekov: Eurovea (obchodné centrum), Pribinova ulica

➡️ Program podujatia:

 • 08:00 – 10:00 – registrácia a prezentácia účastníkov podujatia
 • 10:00 – otvorenie šatní a úschovne osobných vecí
 • 10:15 – rozcvička detí pred štartom (štartový koridor)
 • 10:30 – štart TURBO TV detských behov (A -B -C)
 • 10:50 – radenie do koridorov – informácie pred štartom od riaditeľa pretekov
 • 11:00 – štart disciplíny na 10 km
 • 11:06 – štart disciplíny na 5 km
 • 11:15 – vyhlasovanie výsledkov TURBO TV detských behov
 • 12:20 – vyhlasovanie výsledkov behu na 5km a 10km
 • 12:30 – tombola

➡️ Štartové koridory:

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v oboch disciplínach v troch vlnách s približne minútovým rozostupom nasledovne:

10 km:

 • 1. štart: odhadovaný čas do 49 min
 • 2. štart: odhadovaný čas dobehu medzi 49:01 – 56 min
 • 3. štart: odhadovaný čas dobehu nad 56:01 min

5 km:

 • 1. štart: odhadovaný čas dobehu do 27 min,
 • 2. štart: odhadovaný čas dobehu medzi 27:01 – 32 min,
 • 3. štart: odhadovaný čas dobehu nad 32 min,

❗Radenie do koridorov je dobrovoľné, ale prosíme bežcov, aby sa do nich zaraďovali podľa svojej reálnej výkonnosti.❗

➡️ Štart a cieľ pretekov

POZOR! ZMENA! Na novom mieste – na promenáde smerom k Mostu Apollo (t.j. cca 200 m od Námestia M.R. Štefánika). Pripravili sme pre vás nové trate, aby ste objavili ďalšie pekné miesta na behanie.

➡️ Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla), Eurovea 2 na prízemí neďaleko východu pri mrakodrape:

 • v piatok od 12:00 do 19:00 hod
 • v sobotu od 08:00 do 10:00 hod

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Pozor! Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostali ste na Mikulášskom behu univerzálne štartové číslo, s ktorým ste bežali aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie. Stačí, ak si prinesiete svoje neporušené univerzálne štartovné číslo.

V prípade jeho porušenia alebo straty nás kontaktujte v dostatočnom predstihu pred štartom ďalšej edície! Číslo vám vymeníme.

➡️ Šatne, úschovňa: Šatne a úschovňa budú k dispozícii v blízkosti miesta prezentácie. Otvorené budú od 10:00 hod.

Odporúčanie! Pre rýchlejšie nájdenie a odovzdanie vášho batoha/tašky po dobehnutí odporúčame výrazne označiť svoj batoh (týka sa najmä čiernych tašiek/ batohov), napríklad farebnou stuhou alebo šálom. Naši kolegovia budú schopní rýchlejšie ho nájsť na základe vašich inštrukcií, čo vám umožní rýchlejšie prezliecť sa 🙂

➡️ Občerstvenie na trati a v cieli, medaila: Na trati 10 km bude občerstvovačka na cca 5 km. K dispozícii bude voda. V cieli bude k dispozícii občerstvenie, voda a čaj a každý pretekár dostane účastnícku medailu.

➡️ Fotografie: Fotky z podujatia zabezpečuje profesionálny fotoservis GetPica, s ktorým spolupracujeme na našich podujatiach od minulého roku. Po skončení podujatia odošlú účastníkom, ktorí pri registrácii poskytli súhlas s vytvorením fotografií, na e-mail uvedený pri registrácii odkaz na fotografie. Prosíme, neprekrývajte si svoje štartové číslo ďalšou vrstvou oblečenia, aby vám mohli priradiť vaše fotografie. Ak sa vám fotky zapáčia, budete si ich môcť zakúpiť jednotlivo alebo výhodne v sade.

➡️ Maratónsky shop:  pri registrácii bude štandardne k dispozícii náš obchodík. Na výber budú doplnky v dizajne ČSOB zimnej série 2024 (bufky, čelenky, tričká, mikiny a stojan na medaily), ale aj produkty od našich partnerov, ktoré nájdete už teraz na našom e-shope shop.becool.sk

➡️ Tombola: Po vyhlásení výsledkov hlavných kategórií budeme žrebovať tombolu podľa štartových čísiel. Oplatí sa preto počkať až do konca!

➡️ Vyhlasovanie výsledkov, tombola:

 • deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod
 • 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod
 • tombolu žrebujeme po vyhlásení výsledkov hlavných kategórií

➡️ Ako sa dostanete na štart:

Ideálnym spôsobom je prísť peši alebo MHD:

 • Autobus: 29, 50, 70, 90 (zastávka Malá scéna alebo Nové SND)
 • Električka: 3 (zastávka Šafárikovo námestie)
 • Trolejbus: 40 (zastávka Nové SND) – jazdí z Hlavnej stanice, ak prídete vlakom.

Parkovisko je k dispozícii v Eurovea (cez víkend je prvých 5 hodín zdarma).

➡️ Od kedy do kedy môžem odbehnúť zvolenú vzdialenosť?

Svojich 5 km alebo 10 km, resp. deti vzdialenosť podľa veku môžete odbehnúť kedykoľvek od štvrtka do nedele (07. – 10.3.2024).

➡️ Ako získam záznam z behu?

Je potrebné, aby ste beh zaznamenali pomocou bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, ktoré umožňujú vytvorenie GPX súboru z vášho behu.

Pre dospelých sme pripravili návod na stiahnutie GPX súboru z rôznych typov hodiniek a bežeckých aplikácii.

Pozrite si manuál: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

➡️ Ako nahrám záznam z behu?

Detské preteky sú nesúťažného charakteru a nie je potrebné z nich vytvoriť záznam. Rodičia po odbehnutí dieťaťa zaznamenajú výsledný čas do výsledkového systému cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie. Informáciu o dosiahnutom čase zaznamenáte vo formáte hodina:minúta:sekunda, napr. 00:02:15.

GPX záznam z behu o vzdialenosti 5 km alebo 10 km nahráte cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie.

Návod na nahratie záznamu z behu: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

➡️  Do kedy mám nahrať svoj výsledok?

Kedykoľvek po odbehnutí, avšak najneskôr do pondelka polnoci. Po polnoci (utorok ráno) vám už systém neumožní nahrať výsledok. Nenechávajte si to preto na poslednú chvíľu!

➡️ Na čo si mám dať pozor?

Do úvahy berieme čas od začiatku behu po jeho ukončenie. T.j. v prípade, že ste si počas behu urobili prestávku, tento čas bude zarátaný do celkového času behu.

Trasu zvolenej vzdialenosti si môžete odbehnúť kdekoľvek, avšak prevýšenie nesmie byť negatívne, t.j. nemôžete viac zbiehať ako stúpať.

Beh na bežiacom páse je zakázaný!

➡️ Ako mi bude doručená medaila?

Účastnícku medailu vám odošleme na adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli behať s nami! Užite si svoj beh!

Dear running friends,

This Saturday, March 9th, we will know the winners of the ČSOB Winter Series 2024! The final part of the series is dedicated to the International Women’s Day. Therefore, for the prettier part of the starting field (no offense, dear gentlemen 😉), we have prepared a small surprise at the finish line.

According to the current forecast, we can expect ideal running weather with a glimpse of sunshine. Prepare for various alternatives and pack suitable running clothes. You will also run across bridges, which will warm you up.

You can look forward to a raffle with cool prizes from event partners. Winners will be drawn after announcing the results of the 5 km and 10 km disciplines. So, please wait until the end 😊

We look forward to seeing you !

Organizational information:

➡️ Place of the event: Eurovea (shopping mall), Pribinova street

➡️ Event schedule:

 • 08:00 – 10:00 – Registration and presentation – Eurovea 2
 • 10:00 – Opening of changing rooms and personal belongings storage
 • 10:15 – Warm-up for kids before the start (starting corridor)
 • 10:30 – Start of TURBO TV kid´s runs (A -B -C)
 • 10:50 – Lining up in starting corridors– pre-start info
 • 11:00 – Start of 10km discipline
 • 11:06 – Start of 5km discipline
 • 11:15 – Award ceremony – TURBO TV kid’s runs
 • 12:20 – Award ceremony of 5km and 10km races
 • 12:30 – Raffle

➡️ Start corridors: Due to the high number of registered participants, the start of both disciplines will be in three waves with an interval of approximately one minute as follows:

10 km:

 • 1st start: estimated time until 49 min
 • 2nd start: estimated time between 49:01 – 56 min
 • 3rd start: estimated time over 56:01 min

5 km:

 • 1st start: estimated time until 27 min
 • 2nd start: estimated time between 27:01 – 32 min
 • 3rd start: estimated time over 32 min

❗We would like to emphasize that queuing up in the corridors is voluntary, but we ask runners to join them in accordance with their actual performance.

➡️ Start and finish:

CHANGE! New place of the start/ finish – on the promenade towards Apollo Bridge (approximately 200 meters from M.R. Štefánik Square). We have prepared new routes for you to discover new running spots.

➡️ Presentation (picking up the starting number): Eurovea 2 (ground floor, near the skyscraper).

 • Friday: 12:00 – 19:00
 • Saturday: 08:00 – 10:00

We kindly ask the runners from Bratislava to come pick up their starting number already on Friday, if possible!

You can also pick up the start number to your friends. All you need is a forwarded email with confirmation of their registration.

➡️ Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series: If you registered for the entire series, you received at the st. Nicholas edition a universal start number with which you ran other parts of the winter series. This means that you are no longer obliged to participate in the presentation. Just come with your universal start number from the 1st race of the series.

In case of its violation or loss, contact us well in advance before the start of the next edition! We will change your number.

➡️ Dressing rooms, storage room: Dressing room and storage room will be available near the presentation location. It will be open from 10:00 a.m. Recommendation! For faster identification and return of your backpack after finishing the race, we recommend clearly marking it (especially applies to black bags/backpacks) with a colourful ribbon or scarf. Our colleagues will be able to find it faster based on your instructions, allowing you to change clothes more quickly 🙂

➡️ Refreshment on the course and at the finish line, medal: On the 10 km route, there will be a water station at cca 5th km. At the finish line, the refreshments, the water, and the tea will be available, and each participant will receive a finisher medal.

➡️ Race pictures: Professional photo service GetPica will be capturing the event, with whom we have been cooperating since last year. After the event, they will send participants who provided consent for photography during the registration a link to the photos via the email provided during the registration. Please avoid covering your race number with additional layers of clothing, as this helps in identifying your photos. If you like the pictures, you can purchase them individually or as part of a discounted set.

➡️ Marathon Shop: Next to the registration, our store will be available as usual. You will have the option to choose from accessories featuring the design of the ČSOB Winter Series 2024 (such as buffs, headbands, t-shirts, hoodies, and medal stands), as well as products from our partners, which you can already find on our e-shop at shop.becool.sk.

➡️ Raffle: After announcing the results of the main categories, we will hold a raffle based on race numbers. Therefore, it’s worth waiting until the end!

➡️ Award ceremony, raffle:

 • kids: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15 a.m
 • 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:20 p.m.,
 • We will draw the raffle based on race numbers.

➡️ How to get to the place of the event:

The ideal way is to come on foot or by public transport:

 • Bus: 29, 50, 70, 90 (stop Malá scéna or Nové SND)
 • Tram: 3 (stop Šafárikovo námestie)
 • Trolley: 40 (stop Nové SND) – from the main station, if you will arrive by train

Parking is available at Eurovea (the first 5 hours are free on weekends).

➡️ From when to when can I run my distance? You can run 5 km or 10 km, resp. kids according to their age at any time from Thursday to Sunday (07. – 10. 03. 2024).

➡️ How do I get a record from my run? You need to record your run using a running watch or a mobile app that allows you to create a GPX file of your run.

We have prepared instructions for downloading a GPX file from various types of watches and running applications. Unfortunately it is only in slovak language HERE

➡️ How do I record my result into the system? Kid´s races are non-competitive and it is not necessary to create a record of their run. After the run, parents record the time in the results system via the link you received in the registration confirmation email. You record information about the time achieved in the format hour:minute:second, e.g. 00:02:15.

You can upload a GPX record of a 5 km or 10 km run via the link you received in the registration confirmation email. It is very easy, however we have prepared a manual for this, too. Unfortunately, it is also only in slovak language HERE

➡️ When should I upload my result? Any time after the run, but no later than midnight on Monday 11/03/2024. After midnight (Tuesday morning), the system will no longer allow you to upload the result. So don’t leave it for the last minute!

➡️ Are there any rules for the run?

 • We take into account the „elapsed time“ of your run (whole time from the start to the end), i.e. in case you have a break during the run, this time will be included in the total run time.
 • You can run the route of the selected distance anywhere, but the elevation must not be negative, i.e. you can’t descend more than you can ascend.
 • Running on a treadmill is prohibited!

➡️ How will I receive my medal? We will send the participation medal to the address you filled in the registration form.

We are happy you decided to run with us! Enjoy your run!