Organizačné informácie – Trojkráľová edícia, ČSOB zimná séria 2024

For english, see below. Milí bežeckí priatelia, už túto sobotu, 13. januára spolu odštartujeme bežecký rok s Bratislava marathon! ČSOB zimná séria 2024 pokračuje Trojkráľovou edíciou. Predpoveď počasia nám sľubuje krásne slnečné počasie, pripravte si úsmevy pre fotografov, budú skvelé podmienky na dokonalé zábery! 😊 Prezradíme aj to, že nás na podujatie prídu pozrieť samotní Traja […]

10. januára 2024

img

For english, see below.

Milí bežeckí priatelia, už túto sobotu, 13. januára spolu odštartujeme bežecký rok s Bratislava marathon! ČSOB zimná séria 2024 pokračuje Trojkráľovou edíciou.

Predpoveď počasia nám sľubuje krásne slnečné počasie, pripravte si úsmevy pre fotografov, budú skvelé podmienky na dokonalé zábery! 😊

Prezradíme aj to, že nás na podujatie prídu pozrieť samotní Traja králi!

Tešíme sa na vás!

Organizačné informácie k sobotňajšiemu podujatiu:

➡️ Miesto konania pretekov: Draždiak Haus (Hotel Pressburg), Antolská 3715/2 (blízko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda)

➡️ Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla):

➡️ Časy štartov:

 • detské behy od 10:30 hod
 • 10 km od 11:00 hod
 • 5 km od 11:05 hod (bežcov odštartujeme krátko po vytrvalcoch na 10 km)

➡️ Štartové koridory:

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v troch vlnách s približne minútovým rozostupom nasledovne:

 • 1. štart: 5 km do 27 min, 10 km do 49 min
 • 2. štart: 5 km 27:01 – 32 min, 10 km 49:01 – 56 min
 • 3. štart: 5 km nad 32 min, 10 km nad 56:01 min

❗Radenie do koridorov je dobrovoľné, ale prosíme bežcov, aby sa do nich zaraďovali podľa svojej reálnej výkonnosti.❗

➡️ Štart aj cieľ pretekov sa nachádza v areáli „Draždiak Hausu“ – viď foto nižšie. Zázemie podujatia, ako aj miesto štartu/ cieľa sme presunuli do areálu Draždiak Hausu z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na novej električkovej trati.

Pri a po dobehu vás prosíme o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie obmedzenej prejazdnosti promenádového chodníka pri ramene Dunaja.

Mapy pre 5 km a 10 km disciplíny sú zverejnené na webe www.bratislavamarathon.sk v časti „Deň pretekov – Mapa areálu“. Deti pobežia v uzavretom areáli Draždiak Hausu.

➡️ Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla):

 • v piatok od 12:00 do 19:00 hod, Eurovea 2 (prízemie, blízko mrakodrapu)
 • v sobotu od 08:00 do 10:00 hod, Draždiak Haus

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Univerzálne štartové číslo pre bežcov, ktorí si zakúpili štartovné na celú sériu:

Pozor! Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostali ste na Mikulášskom behu univerzálne štartové číslo, s ktorým pobežíte aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie na trojkráľovej, valentínskej a MDŽ edíciách. Stačí, ak si prinesiete svoje neporušené univerzálne štartovné číslo.

V prípade jeho porušenia alebo straty nás kontaktujte v dostatočnom predstihu pred štartom ďalšej edície! Číslo vám vymeníme.

➡️ Fotografie:

Fotky z podujatia zabezpečuje profesionálny fotoservis GetPica, s ktorým spolupracujeme na našich podujatiach od minulého roku. Po skončení podujatia odošlú účastníkom, ktorí pri registrácii poskytli súhlas s vytvorením fotografií, na e-mail uvedený pri registrácii odkaz na fotografie. Prosíme, neprekrývajte si svoje štartové číslo ďalšou vrstvou oblečenia, aby vám mohli priradiť vaše fotografie. Ak sa vám fotky páčia, môžete si ich zakúpiť jednotlivo alebo výhodne v sade.

➡️ Šatne, úschovňa: Šatne a úschovňa budú k dispozícii v blízkosti miesta prezentácie. Otvorené budú od 10:00 hod.

➡️ Občerstvenie na trati a v cieli, medaila: Na trati 10km bude občerstvovačka na približne 5-tom kilometri. K dispozícii bude voda.

V cieli dostane každý pretekár účastnícku medailu, Mattoni a teplý čaj (čaj budeme priebežne dorábať. V prípade, že v danom momente nebude k dispozícii, v krátkej dobe bude dorobený).

➡️ Občerstvenie pre divákov: V stánku označenom na mape si budete môcť zakúpiť pochutiny a teplé nápoje.   

➡️ Maratónsky shop:  pri registrácii bude štandardne k dispozícii náš obchodík. Okrem doplnkov v dizajne ČSOB zimnej série 2024, ako sú bufky, čelenky, tričká, mikiny a stojan na medaily, si tentokrát budete môcť zakúpiť aj produkty nášho nového partnera Strongpower.

Každý, kto si v našom shope zakúpi produkt od Strongpower, dostane pri kúpe tombolový lístok. Po hlavnej tombole vylosujeme jedného z vás, kto získa štartovné na Valentínsku edíciu ČSOB zimnej série 2024.

➡️ Vyhlasovanie výsledkov, tombola:

 • deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod
 • 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod,
 • Tombolu (podľa štartového čísla) budeme losovať po vyhlasovaní výsledkov hlavných kategórií. Následne vylosujeme výhercu štartovného na valentínsku edíciu (za nákup produktu od Strongpower).

➡️ Ako sa dostanete na štart:

Ideálnym spôsobom je prísť peši alebo MHD:

 • Autobus: 98, 99 (zastávka Ľubovnianska alebo Nemocnica Antolská)
 • Vlakom: z hlavnej stanice jazdí autobus linky 93 (s prestupom na zastávke ZŠ Budatínska na autobus linky 98 alebo 99).

Upozornenie: objekt Draždiak Haus je súkromný pozemok so zákazom vjazdu vozidiel. V prípade príchodu automobilom je možné parkovať na voľných miestach pri blízkych bytových domoch alebo pri nemocnici sv. Cyrila a Metoda Upozorňujeme, že parkovanie je na niektorých miestach spoplatnené.

VIRTUÁLNA VERZIA:

➡️ Od kedy do kedy môžem odbehnúť zvolenú vzdialenosť? Svojich 5 km alebo 10 km, resp. deti vzdialenosť podľa veku môžete odbehnúť kedykoľvek od štvrtka do nedele (11. – 14.1.2024).

➡️ Ako získam záznam z behu? Je potrebné, aby ste beh zaznamenali pomocou bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, ktoré umožňujú vytvorenie GPX súboru z vášho behu.

Pre dospelých sme pripravili návod na stiahnutie GPX súboru z rôznych typov hodiniek a bežeckých aplikácii. Pozrite si manuál: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

➡️ Ako nahrám záznam z behu? Detské preteky sú nesúťažného charakteru a nie je potrebné z nich vytvoriť záznam. Rodičia po odbehnutí dieťaťa zaznamenajú výsledný čas do výsledkového systému cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie. Informáciu o dosiahnutom čase zaznamenáte vo formáte hodina:minúta:sekunda, napr. 00:02:15. GPX záznam z behu o vzdialenosti 5 km alebo 10 km nahráte cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie. Návod na nahratie záznamu z behu: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

➡️ Do kedy mám nahrať svoj výsledok? Kedykoľvek po odbehnutí, avšak najneskôr do pondelka polnoci. Po polnoci (utorok ráno) vám už systém neumožní nahrať výsledok. Nenechávajte si to preto na poslednú chvíľu!

➡️ Na čo si mám dať pozor?

 • Do úvahy berieme čas od začiatku behu po jeho ukončenie. T.j. v prípade, že ste si počas behu urobili prestávku, tento čas bude zarátaný do celkového času behu.
 • Trasu zvolenej vzdialenosti si môžete odbehnúť kdekoľvek, avšak prevýšenie nesmie byť negatívne, t.j. nemôžete viac zbiehať ako stúpať.
 • Beh na bežiacom páse je zakázaný!

➡️ Ako mi bude doručená medaila? Účastnícku medailu vám odošleme na adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli behať s nami! Užite si svoj beh!

English:

Dear running friends, this Saturday, January 13th, we will kick off the running year together with the Bratislava Marathon! The ČSOB Winter Series 2024 continues with the Three Kings edition.

The weather forecast promises beautiful sunny weather, so prepare your smiles for photographers; there will be excellent conditions for perfect shots! 😊

We’ll also reveal that the Three Kings themselves will come to visit the event!

We look forward to seeing you!

Organizational information for Saturday’s event:

➡️ Place of the event: Draždiak Haus (Hotel Pressburg), Antolská 3715/2 (near the hospital „Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“)

➡️ Start, starting corridors, presentation times (picking up the bib):

➡️ Start times:

 • kid’s runs from 10:30 a.m
 • 10 km from 11:00 a.m
 • 5 km from 11:05 a.m. (the start will be earlier, the runners will start shortly after the 10 km runners)

➡️ Start corridors:

Due to the high number of registered participants, the start will be in three waves with an interval of approximately one minute as follows:

 • 1st start: 5 km in 27 min, 10 km in 49 min
 • 2nd start: 5 km 27:01 – 32 min, 10 km 49:01 – 56 min
 • 3rd start: 5 km over 32 min, 10 km over 56:01 min

❗We would like to emphasize that queuing up in the corridors is voluntary, but we ask runners to join them in accordance with their actual performance.

➡️ The start and finish of the race are located in the „Draždiak Haus“ area – see the photo below. We have moved the event facilities, as well as the starting/finishing point, to the Draždiak Haus area due to ongoing construction work on the new tram line.

Before and after you finishn, we kindly ask for your increased attention and respect for the limited accessibility of the promenade sidewalk near the Danube riverbank.

Maps for the 5 km and 10 km disciplines are published on the website www.bratislavamarathon.sk under the section „Deň pretekov – mapa areálu“. Children will run within the closed area of Draždiak Haus.

➡️Presentation (picking up the starting number) :

 • Friday: 12:00 – 19:00, Eurovea 2 (ground floor, near the skyscraper)
 • Saturday: 08:00 – 10:00, Draždiak Haus

We ask the runners from Bratislava to come pick up their starting number already on Friday, if possible!

You can also pick up the start number to your friends. All you need is a forwarded email with confirmation of their registration.

Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series: If you bought a start fee for the entire series, you received at the st. Nicholas edition a universal start number with which you will also run in other parts of the winter series. This means that you are no longer obliged to participate in the presentation at the Three Kings, Valentine and IWD´s editions. It is enough if you come with your universal start number from the st. Nicholas edition.

In case of its violation or loss, contact us well in advance before the start of the next edition! We will change your number.

➡️ Race pictures:

Professional photo service GetPica will be capturing the event, with whom we have been cooperating since last year. After the event, they will send participants who provided consent for photography during the registration a link to the photos via the email provided during the registration. Please avoid covering your race number with additional layers of clothing, as this helps in identifying your photos. If you like the pictures, you can purchase them individually or as part of a discounted set.

➡️ Dressing rooms, storage room: Dressing room and storage room will be available near the presentation location. They will be open from 10:00 a.m.

➡️ Refreshment on the course and at the finish line, medal: On the 10 km course, there will be a refreshment station at approximately the 5th kilometer. Water will be available.

At the finish line, each runner will receive a participation medal, Mattoni and hot tea (we will be adding tea continuously. If it is not available at the given moment, it will be added in a short time).

➡️ Food and drink for spectators: In the booth marked on the map, you will be able to purchase snacks and hot drinks.

➡️ Marathon Shop: During the registration, our store will be available as usual. In addition to accessories in the design of the ČSOB Winter Series 2024, such as buffs, headbands, T-shirts, hoodies, and a medal stand, this time you can also buy products from our new partner Strongpower.

Everyone who buy a Strongpower product in our shop will receive a tombola ticket. After the main tombola, we will draw one of you who will win the entry fee for the Valentine’s edition of the ČSOB Winter Series.

➡️ Award ceremony, raffle:

 • kids: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15 a.m
 • 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:30 p.m.,
 • we draw the raffle after the award ceremony of the main categories

➡️ How to get to the place of the event:

The ideal way is to come on foot or by public transport:

 • Bus: 98, 99 (stop Ľubovnianska or Nemocnica Antolská),
 • Train: From the main station, take bus lines 93 (with a transfer at the ZŠ Budatínska stop to bus lines 98 or 99).

Note: The Draždiak Haus property is private with a ban on vehicle entry. In case of arrival by car, it is possible to park in available spaces near residential buildings or at the hospital near the place of the event. Please be aware that parking can be a subject to a fee.

VIRTUAL VERSION:

➡️ From when to when can I run my distance? You can run 5 km or 10 km, resp. kids according to their age at any time from Thursday to Sunday (11. – 15. 01. 2024).

➡️ How do I get a record from my run? You need to record your run using a running watch or a mobile app that allows you to create a GPX file of your run.

We have prepared instructions for downloading a GPX file from various types of watches and running applications. Unfortunately it is only in slovak language: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

➡️ How do I record my result into the system? Kid´s races are non-competitive and it is not necessary to create a record of their run. After the run, parents record the time in the results system via the link you received in the registration confirmation email. You record information about the time achieved in the format hour:minute:second, e.g. 00:02:15.

You can upload a GPX record of a 5 km or 10 km run via the link you received in the registration confirmation email. It is very easy, however we have prepared a manual for this, too. Unfortunately, it is also only in slovak language: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

➡️ When should I upload my result? Any time after the run, but no later than midnight on Monday 15/01/2024. After midnight (Tuesday morning), the system will no longer allow you to upload the result. So don’t leave it for the last minute!

➡️ Are there any rules for the run?

 • We take into account the „elapsed time“ of your run (whole time from the start to the end), i.e. in case you have a break during the run, this time will be included in the total run time.
 • You can run the route of the selected distance anywhere, but the elevation must not be negative, i.e. you can’t descend more than you can ascend.
 • Running on a treadmill is prohibited!

➡️ How will I receive my medal? We will send the participation medal to the address you filled in the registration form.

We are happy you decided to run with us! Enjoy your run!