Organizačné informácie – ČSOB zimná séria, Mikulášska edícia

For english, see below ❄️ Milí bežeckí priatelia, už túto sobotu, 9. decembra sa spolu vidíme na úvodnom podujatí ČSOB zimnej série 2023/2024. Veríme, že si v atmosfére Mikulášskej edície užijete nielen sviatočnú náladu, ale predvediete aj skvelé športové výkony! 🎅 A čo by to bolo za Mikulášsky beh bez samotného Mikuláša? Aj tento rok […]

06. decembra 2023

img

For english, see below

❄️ Milí bežeckí priatelia, už túto sobotu, 9. decembra sa spolu vidíme na úvodnom podujatí ČSOB zimnej série 2023/2024. Veríme, že si v atmosfére Mikulášskej edície užijete nielen sviatočnú náladu, ale predvediete aj skvelé športové výkony!

🎅 A čo by to bolo za Mikulášsky beh bez samotného Mikuláša? Aj tento rok nás v Eurovea poteší príchod tohto sympatického pánka s bradou, ktorý má za úlohu potešiť všetky deti, nielen tie malé, ale aj tie dospelé. 😉 Pripravili sme si pre vás veľa darčekov, ako poďakovanie za ďalšiu fantastickú spoločnú sezónu! Okrem mikulášskych prekvapení sa môžete tešiť na tombolu, ale aj súťaž o Xbox od ČSOB!

🎅 Neváhajte prísť v sviatočnom outfite! Po vyhlásení výsledkov budeme žrebovať ceny v tombole spomedzi pretekárov, ktorí prídu sviatočne oblečení. Mikulášsku čiapku si môžete zakúpiť priamo v našom stánku za 3 eurá, pričom k nej automaticky dostanete jeden lístok do tomboly. Vybrať si budete môcť aj z merchu tohtoročnej zimnej série. Nech sa páči, príďte si vybrať!

Tešíme sa na vás!

A teraz sa už pozrime na organizačné informácie k sobotňajšiemu podujatiu. Pokyny k virtuálnej verzii nájdete nižšie v texte.

Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla)

➡️ Časy štartov:

 • detské behy od 10:30 hod
 • 10 km od 11:00 hod
 • 5km od 11:05 hod (štart bude skôr, bežcov odštartujeme krátko po vytrvalcoch na 10 km)

➡️ Štartové koridory:

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v troch vlnách s približne minútovým rozostupom nasledovne:

 • 1. štart: 5 km do 27 min, 10 km do 49 min
 • 2. štart: 5 km 27:01 – 32 min, 10 km 49:01 – 56 min
 • 3. štart: 5 km nad 32 min, 10 km nad 56:01 min

❗Radi by sme zdôraznili, že radenie do koridorov je dobrovoľné, no prosíme bežcov, aby sa do nich zaradili v súlade so svojou skutočnou výkonnosťou. Súčasne vás žiadame, aby ste venovali ešte väčšiu pozornosť bezpečnosti v porovnaní s jarnými a letnými podujatiami. Na štarte bude viac ako tisíc pretekárov a trať môže byť miestami šmykľavá, keďže sa Mikuláš postaral o naozaj zimné počasie.

➡️ Štart aj cieľ pretekov je pod sochou M.R. Štefánika pri nábreží. Deti budú bežať po promenáde.

Mapy pre 5 km a 10 km disciplíny sú zverejnené na webe www.bratislavamarathon.sk v časti „Deň pretekov – Mapa areálu“

➡️Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla), Eurovea 2:

 • v piatok od 12:00 do 19:00 hod
 • v sobotu od 08:00 do 10:00 hod

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

POZOR! Nové miesto prezentácie! Prvýkrát sa prezentácia uskutoční v interiéri na prízemí obchodného centra Eurovea 2 (nová budova, blízko mrakodrapu). Miesto prezentácie sa bude nachádzať na prízemí pod novým Food-courtom.

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Univerzálne štartové číslo pre bežcov, ktorí si zakúpili štartovné na celú sériu: Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostanete univerzálne štartové číslo, s ktorým pobežíte aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie na trojkráľovej, valentínskej a MDŽ edíciách. Stačí, ak prídete so svojím neporušeným univerzálnym štartovným číslom z Mikulášskej edície.

V prípade jeho porušenia alebo straty nás kontaktujte v dostatočnom predstihu pred štartom ďalšej edície! Číslo vám vymeníme.

Šatne, úschovňa: Šatne a úschovňa budú k dispozícii v blízkosti miesta prezentácie. Otvorené budú od 10:00 hod. Úschovňa sa bude nachádzať v priestore prezentácie. Šatne budú k dispozícii na -1 poschodí (pod prezentáciou).

Občerstvenie na trati a v cieli, medaila: Na trati 10km bude občerstvovačka na približne 5-tom kilometri. K dispozícii bude voda.

V cieli dostane každý pretekár účastnícku medailu, Mattoni a teplý čaj (čaj budeme priebežne dorábať. V prípade, že v danom momente nebude k dispozícii, v krátkej dobe bude dorobený).

Vyhlasovanie výsledkov, tombola:

 • deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod
 • 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod, následne budeme losovať tombolu a výhercu Xbox od ČSOB!
 • tombolu žrebujeme po vyhlásení výsledkov hlavných kategórií

Tombola:

 • Každý tematicky oblečený pretekár bude zaradený do zlosovania o skvelé ceny. Nemusíte prísť v kostýme Mikuláša (ale môžete!).
 • Do úvahy budeme brať aj vaše bežecké sviatočne doplnky 😊 Neváhajte si v našom obchodíku na mieste zakúpiť mikulášsku čiapku. Pri kúpe automaticky dostanete jeden lístok do tomboly.
 • V cieli sa ohlásite a my vám dáme lístok do tomboly. Máme pre vás prichystaných niekoľko zaujímavých cien! Žrebovať budeme po vyhlásení víťazov na 5 km a 10 km disciplíne.
 • Je potrebné, aby ste boli fyzicky prítomní. V opačnom prípade budeme losovať ďalšieho pretekára.  

Ako sa dostanete na štart: Ideálnym spôsobom je prísť peši alebo MHD:

 • Autobus: 29, 50, 70, 90 (zastávka Malá scéna alebo Nové SND)
 • Električka: 3 (zastávka centrum)
 • Trolejbus: 40 (zastávka Nové SND) – jazdí z Hlavnej stanice, ak prídete vlakom.

Parkovisko bude k dispozícii v Eurovei (cez víkend je prvých 5 hodín zdarma). K dispozícii je obmedzený počet parkovacích miest. Parkovať môžete aj v okolitých uličkách.

VIRTUÁLNA VERZIA:

Od kedy do kedy môžem odbehnúť zvolenú vzdialenosť? Svojich 5 km alebo 10 km, resp. deti vzdialenosť podľa veku môžete odbehnúť kedykoľvek od zajtra (štvrtok) do nedele 10.12.2023.

Ako získam záznam z behu? Je potrebné, aby ste beh zaznamenali pomocou bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, ktoré umožňujú vytvorenie GPX súboru z vášho behu.

Pre dospelých sme pripravili návod na stiahnutie GPX súboru z rôznych typov hodiniek a bežeckých aplikácii. Pozrite si manuál: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

Ako nahrám záznam z behu? Detské preteky sú nesúťažného charakteru a nie je potrebné z nich vytvoriť záznam. Rodičia po odbehnutí dieťaťa zaznamenajú výsledný čas do výsledkového systému cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie. Informáciu o dosiahnutom čase zaznamenáte vo formáte hodina:minúta:sekunda, napr. 00:02:15.

GPX záznam z behu o vzdialenosti 5 km alebo 10 km nahráte cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie. Návod na nahratie záznamu z behu: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

Do kedy mám nahrať svoj výsledok? Kedykoľvek po odbehnutí, najneskôr do pondelka polnoci. Po polnoci (utorok ráno) vám už systém neumožní nahrať výsledok. Nenechávajte si to preto na poslednú chvíľu!

Na čo si dať pozor?

 • Do úvahy berieme čas od začiatku behu po jeho ukončenie. T.j. v prípade, že ste si počas behu urobili prestávku, tento čas bude zarátaný do celkového času behu.
 • Trasu zvolenej vzdialenosti si môžete odbehnúť kdekoľvek, avšak prevýšenie nesmie byť negatívne, t.j. nemôžete viac zbiehať ako stúpať.
 • Beh na bežiacom páse je zakázaný!

Ako mi bude doručená medaila? Účastnícku medailu vám odošleme na adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli behať s nami! Užite si svoj beh!

English:

❄️ Dear running friends, this Saturday, December 9th, we will see each other at the first event of the ČSOB winter series 2023/2024. We believe that in the atmosphere of the st. Nicholas edition, you will not only enjoy the festive mood, but also perform great sports performances!

🎅 And what kind of st. Nicholas run would it be without Nicholas himself? This year, too, this nice gentleman with a beard, whose task is to please all children, not only the little ones, but also the adults, will come to Eurovea. 😉 We have prepared many gifts for you as a thank you for another fantastic season together! In addition to Niholas´s surprises, you can look forward to a raffle, as well as a competition for an Xbox from ČSOB!

🎅 Don’t hesitate to come in a festive outfit! After the announcement of the results, we will draw prizes in a raffle among the contestants who come dressed for the holiday. You can buy a Santa hat directly at our stand for 3 euros, and you will automatically receive one raffle ticket with it. You will also be able to choose from the merch of this year’s winter series. Whatever you like, come and choose!

We are looking forward to you!

And now let’s take a look at the organizational information for Saturday’s event. Instructions for the virtual version can be found below in the text.

Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla)

➡️ Start times:

 • kid’s runs from 10:30 a.m
 • 10 km from 11:00 a.m
 • 5 km from 11:05 a.m. (the start will be earlier, the runners will start shortly after the 10 km runners)

➡️ Start corridors:

Due to the high number of registered participants, the start will be in three waves with an interval of approximately one minute as follows:

 • 1st start: 5 km in 27 min, 10 km in 49 min
 • 2nd start: 5 km 27:01 – 32 min, 10 km 49:01 – 56 min
 • 3rd start: 5 km over 32 min, 10 km over 56:01 min

❗We would like to emphasize that queuing up in the corridors is voluntary, but we ask runners to join them in accordance with their actual performance. At the same time, we ask you to pay even more attention to safety compared to spring and summer events. There will be more than a thousand competitors at the start, and the track can be slippery in places, as we will have a really wintery weather.

➡️ The start and finish of the race is under the statue of M.R. Štefánika near the waterfront. Children will run along the boardwalk.

Maps for the 5 km and 10 km disciplines are published on the website www.bratislavamarathon.sk in the „Deň pretekov – Mapa areálu“ section

➡️Presentation (picking up the starting number), Eurovea 2:

 • on Friday from 12:00 to 19:00
 • on Saturday from 8:00 to 10:00

We ask the runners from Bratislava to come pick up their starting number already on Friday, if possible!

Attention! New presentation location! For the first time, the presentation will take place indoors on the ground floor of the Eurovea 2 shopping center (new building, near the skyscraper). The presentation location will be located on the ground floor under the new Food Court.

You can also pick up the start number to your friends. All you need is a forwarded email with confirmation of their registration.

Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series: If you bought a start fee for the entire series, you will receive a universal start number with which you will also run in other parts of the winter series. This means that you are no longer obliged to participate in the presentation at the Three Kings, Valentine and IWD´s editions. It is enough if you come with your universal start number from the st. Nicholas edition.

In case of its violation or loss, contact us well in advance before the start of the next edition! We will change your number.

Dressing rooms, storage room: Dressing room and storage room will be available near the presentation location. They will be open from 10:00 a.m. The storage room will be located in the presentation area. Dressing rooms will be available on -1 floor (below the presentation).

Refreshment on the course and at the finish line, medal: On the 10 km course, there will be a refreshment station at approximately the 5th kilometer. Water will be available.

At the finish line, each runner will receive a participation medal, Mattoni and hot tea (we will be adding tea continuously. If it is not available at the given moment, it will be added in a short time).

Award ceremony, raffle:

 • kids: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15 a.m
 • 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:30 p.m., then we will draw a raffle and an Xbox winner from ČSOB!
 • we draw the raffle after the award ceremony of the main categories

Raffle:

 • Each thematically dressed competitor will be entered into a drawing for great prizes. You don’t have to come in a Santa costume (but you can!).
 • We will also take into account your running accessories 😊 Don’t hesitate to buy a Santa hat in our shop. When you buy it, you automatically get one raffle ticket.
 • You will report at the finish line and we will give you a raffle ticket. We have prepared several interesting prizes for you! We will draw after announcing the winners of the 5 km and 10 km disciplines.
 • You need to be physically present. Otherwise, we will draw another competitor. 

How to get to the start: The ideal way is to arrive on foot or by public transport:

 • Bus: 29, 50, 70, 90 (stop Malá scéna or Nové SND)
 • Tram: 3 (stop centrum)
 • Trolleybus: 40 (Nové SND stop) – drives from the Main station if you arrive by train.

The parking lot will be available in Eurovea (on the weekend, the first 5 hours are free). A limited number of parking spaces are available. You can also park in the surrounding streets.

VIRTUAL VERSION:

From when to when can I run my distance? You can run 5 km or 10 km, resp. kids according to their age at any time from tomorrow (Thursday) to Sunday 10/12/2023.

How do I get a record from my run? You need to record your run using a running watch or a mobile app that allows you to create a GPX file of your run.

We have prepared instructions for downloading a GPX file from various types of watches and running applications. Unfortunately it is only in slovak language: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

How do I record my result into the system? Kid´s races are non-competitive and it is not necessary to create a record of their run. After the run, parents record the time in the results system via the link you received in the registration confirmation email. You record information about the time achieved in the format hour:minute:second, e.g. 00:02:15.

You can upload a GPX record of a 5 km or 10 km run via the link you received in the registration confirmation email. It is very easy, however we have prepared a manual for this, too. Unfortunately, it is also only in slovak language: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

When should I upload my result? Any time after the run, but no later than midnight on Monday 11/12/2023. After midnight (Tuesday morning), the system will no longer allow you to upload the result. So don’t leave it for the last minute!

Are there any rules for the run?

 • We take into account the „elapsed time“ of your run (whole time from the start to the end), i.e. in case you have a break during the run, this time will be included in the total run time.
 • You can run the route of the selected distance anywhere, but the elevation must not be negative, i.e. you can’t descend more than you can ascend.
 • Running on a treadmill is prohibited!

How will I receive my medal? We will send the participation medal to the address you filled in the registration form.

We are happy you decided to run with us! Enjoy your run!