štartovné

ČSOB maratón

do 31. 12. 2023

40 €

do 29. 02. 2024

47 €

do 06. 04. 2024

52 €

Renault Polmaratón

do 31. 12. 2023

37 €

do 29. 02. 2024

42 €

do 06. 04. 2024

47 €

Mattoni štafetový polmaratón

do 31. 12. 2023

90 €

do 29. 02. 2024

100 €

do 06. 04. 2024

110 €

Mattoni štafetový maratón

do 31. 12. 2023

90 €

do 29. 02. 2024

100 €

do 06. 04. 2024

110 €

Desiatka s BIRELLOM

do 31. 12. 2023

17 €

do 29. 02. 2024

20 €

do 06. 04. 2024

23 €

Garmin Run Series Minimaratón

do 31. 12. 2023

14 €

do 29. 02. 2024

17 €

do 06. 04. 2024

20 €

Beh dobrých ročníkov

do 31. 12. 2023

10 €

do 29. 02. 2024

12 €

do 06. 04. 2024

14 €

Turbo TV Detské behy, Bratislavská míľa

do 31. 12. 2023

7 €

do 29. 02. 2024

8 €

do 06. 04. 2024

10 €

Preteky lezúňov

do 06. 04. 2024

0 €

Poznámky k cenám

Pri disciplíne ČSOB maratón si pozorne prečítajte aj detailné propozície disciplíny, pravidelní účastníci ČSOB maratónu majú možnosť využiť špeciálne zľavy

 • Štartovné so zľavou 30% si môžu uplatniť všetci klienti ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike.
 • Na potvrdenie a verifikáciu, že ste klientom niektorej zo spoločností ČSOB Finančnej skupiny, je potrebné, aby ste si pri prihlásení sa na zvolenú disciplínu vybrali v samostatnom okienku prihlasovacieho formuláru názov člena ČSOB Finančnej skupiny, u ktorého máte zmluvný vzťah a do príslušného poľa uviedli Vaše číslo účtu, prípadne číslo zmluvy. Uvedené údaje budú slúžiť výlučne na verifikáciu vzťahu s ČSOB Finančnou skupinou a budú vykonané zástupcami ČSOB Finančnej skupiny. V prípade, ak Váš vzťah nebude dostatočne preukázaný, organizátor si bude počas prezentácie sa na podujatie, uplatňovať nárok na doplatenie štartovného. Uvedená zľava platí len pre konkrétnu fyzickú osobu (účastníka podujatia) majúcu zmluvný vzťah s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny a je platná len pre klientov ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Zľava neplatí pre rodinných príslušníkov takejto osoby.
 • Členmi ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike, sú tieto spoločnosti: Československá obchodná banka, ČSOB Poisťovňa, KBC Asset Management, ČSOB Advisory a ČSOB Leasing.
 • Registrovať sa so zľavou je možné iba 1x.
 • Zľava neplatí pre štartovné na „detské behy“, keďže časť vyzbieraného štartovného z „detských behov“, bude venovaná na charitatívne a podporné projekty pre deti, rovnako tak na štafetové behy.

  • disciplína Maratón a Polmaratón - 4€
  • disciplína Desiatka s Birellom a Minimaratón - 2€
  Upozornenie: Na prezentácii pri prevzatí štartových balíčkov je poistenec Dôvery povinný preukázať sa kartičkou poistenca, ktorá ho oprávnila využiť danú zľavu. V opačnom prípade doplatí rozdiel medzi riadnym a zľavneným štartovným a až následne mu bude vydané štartové číslo. Pri prevzatí balíčka za inú osobu stačí fotokópia dokladu.  Pri disciplíne maratón si preštudujte pozorne aj detailné propozície k danej disciplíne. Pravidelní účastníci maratónu na ČSOB Bratislava marathon môžu využiť ďalšie špeciálne zľavy a doplnkové výhody.