štartovné

ČSOB maratón

do 31. 12. 2021

37 €

do 28. 02. 2022

42 €

do 02. 04. 2022

47 €

do 31. 12. 2021

34 €

do 28. 02. 2022

39 €

do 02. 04. 2022

44 €

Štafetový polmaratón

do 31. 12. 2021

80 €

do 28. 02. 2022

90 €

do 02. 04. 2022

100 €

Štafetový maratón

do 31. 12. 2021

80 €

do 28. 02. 2022

90 €

do 02. 04. 2022

100 €

do 31. 12. 2021

16 €

do 28. 02. 2022

19 €

do 02. 04. 2022

22 €

do 31. 12. 2021

14 €

do 28. 02. 2022

17 €

do 02. 04. 2022

20 €

Beh dobrých ročníkov

do 31. 12. 2021

6 €

do 28. 02. 2022

8 €

do 02. 04. 2022

10 €

do 31. 12. 2021

6 €

do 28. 02. 2022

7 €

do 02. 04. 2022

8 €

Preteky lezúňov

do 02. 04. 2022

0 €

Poznámky k cenám

Pri disciplíne Maratón si pozorne prečítajte aj detailné propozície disciplíny, pravidelní účastníci ČSOB Bratislava Maratónu majú možnosť využiť špeciálne zľavy

Štartovné so zľavou 30% si môžu uplatniť všetci klienti ČSOB Finančnej skupiny, kam patria spoločnosti: Československá obchodná banka, OTP Banka Slovensko, ČSOB Poisťovňa, ČSOB Stavebná sporiteľňa, KBC Asset Management, ČSOB Advisory a ČSOB Leasing.Na potvrdenie a verifikáciu, že ste klientom niektorej zo spoločností ČSOB Finančnej skupiny, je potrebné, aby ste si pri prihlásení sa na zvolenú disciplínu vybrali v samostatnom okienku prihlasovacieho formuláru názov člena ČSOB Finančnej skupiny, u ktorého máte zmluvný vzťah a do príslušného poľa uviedli Vaše číslo účtu, prípadne číslo zmluvy. Uvedené údaje budú slúžiť výlučne na verifikáciu vzťahu s ČSOB Finančnou skupinou a budú vykonané zástupcami ČSOB Finančnej skupiny. V prípade, ak Váš vzťah nebude dostatočne preukázaný, organizátor si bude počas prezentácie sa na podujatie, uplatňovať nárok na doplatenie štartovného. Uvedená zľava platí len pre konkrétnu fyzickú osobu (účastníka podujatia) majúcu zmluvný vzťah s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny a je platná len pre klientov ČSOB Finančnej skupiny, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Zľava neplatí pre rodinných príslušníkov takejto osoby.Registrovať sa so zľavou je možné iba 1x.Zľava neplatí pre štartovné na „detské behy“, keďže celý výťažok zo štartovného „detských behov“, bude použitý na charitatívne a podporné projekty pre deti