Propozície

dm ženský beh 2024 / Propozície

Hlavný organizátor

BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestské časti Bratislava – Ružinov, Staré mesto a Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavský maratón, o.z.

Miesto konania

Bratislava, Slovenská republika

1

PROPOZÍCIE 11. ROČNÍK DM ŽENSKÝ BEH 2023