Propozície

dm ženský beh 2024 / Propozície

Hlavný organizátor

BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z.

Spoluorganizátori

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestské časti Bratislava – Ružinov, Staré mesto a Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Miesto konania

Eurovea (Pribinova ulica), nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

1

PROPOZÍCIE 12. ROČNÍK PODUJATIA DM ŽENSKÝ BEH 2024